Benvinguts/des!

Us donem la benvinguda a la documentació pública de LaLoka, una associació que vol promoure les diverses manifestacions de la Cultura Lliure en llengua catalana, especialment recursos i eines de programari lliure, i molt especialment les descentralitzades i federades.

Als nostres Arxius Oberts hi trobareu informació sobre la pròpia associació, els nostres projectes i col·laboracions, i altres recursos.

Cerques

Aquest web inclou un potent cercador que no només troba documents pel nom del fitxer, sinó també pel contingut del document. Per exemple, si volem trobar tots els documents de l'apartat que conté la paraula programari, només s'ha d'introduir la paraula al cercador.

programari

Podem afegir més paraules a la nostra cerca. Per exemple: programari lliure trobarà tots els documents que continguin aquestes dues paraules.

Afinar les cerques

Una cerca senzilla pot tornar molts documents que no tinguin molt a veure amb el que volem trobar. Podem afinar les nostres cerques usant poques regles.

Frases exactes

Posem que volem trobar els documents que contenen la frase programari lliure i descentralitzat. Si cerquem programari lliure i descentralitzat tal qual, es trobaran tots els documents que continguin aquestes paraules, en l'ordre que estiguin, sense garantir que formin part de la mateixa frase. En canvi, si cerquem el mateix però amb cometes al principi i al final de la frase, es trobaran només els documents que contenen aquesta mateixa frase.

"programari lliure i descentralitzat"

Incloure i excloure paraules

Podria ser que la cerca "programari lliure i descentralitzat" hagi donat molts resultats quan, en realitat, volem trobar només els documents que parlen expressament de la fediverse. Podem cercar tots els documents que continguin la frase "programari lliure i descentralitzat" més la paraula fediverse simplement afegint-la a la cerca.

"programari lliure i descentralitzat" fediverse

Si volem afinar encara més i trobar els documents que no continguin la paraula pleroma afegirem la paraula a la cerca amb el signe matemàtica de "menys" davant de la paraula, sense espai.

"programari lliure i descentralitzat" fediverse -pleroma