Omet navegació

A les caigudes

A les caigudes, un record pels nodes que ja no hi són.

La Confederació

Una de les iniciatives més potents que hi va haver durant uns anys va ser La Confederació. El projecte es definia com a : «un espai
col·laboratiu independent i multilingüe, administrat amb programari lliure de manera voluntària, sense publicitat ni ànim de lucre».

A més d'una àgora o fòrum creat amb Discourse i un canal de xat amb Matrix, la Confederac.io ofereria la possibilitat de participar a
mitjans federats amb un node de Mastodon i un de Funkwhale. Gràcies per la feina feta.

Somsants.org, santsenques.cat i xarxa.educoop.coop

Somsants.org (GNU social, 2010-2018?) i Santsenques.cat (Pleroma, 2018-2020) van ser nodes dedicats al barri de Sants, Barcelona. La idea era oferir serveis digitals de barri (mitjans socials, documents col·laboratius, formularis ètics) i es va muntar una web sota el mateix domini per recollir tots els serveis (www.santsenques.cat).

Es va aconseguir ampliar un altre node, xarxa.educoop.coop, que estava al mateix servidor que Santsenques. Però quan la Lleialtat Santsenca va discontinuar el projecte d'Equipaments Lliures, els nodes van desaparèixer. Avui dia (2022), algunes persones que participàvem a La Confederació i als nodes santsencs, gestionem el projecte fedi.cat i el node barcelona.social.

Adéu Etalab, hola Bund.de i CE

A nivell internacional, es va deixar perdre el node de Mastodon que s'havia instal·lat des de l'Etalab. Era un node per a servidores públiques del govern francès.

Esperem que el nou node del bund.de demostri que les franceses anaven per bon camí i aconsegueixin així visibilitzar que les administracions tenen el deure de vetllar pels drets digitals de la seva ciutadania.

Després de més d’un any de preparació, ha aterrat la Comissió Europea de la mà de la Supervisora Europea de Privacitat de les Dades (European Data Privacy Supervisor, EDPS). La EDPS ha engegat un pilot perquè la Comissió comenci a participar a la Fedi des de diversos departaments i eines. Han muntat un Mastodon i un Peertube.

La família Qvitter

Quitter.se, quitter.no, quitter.es i quitter.cat van ser nodes de GNU social amb interfície Qvitter, una aparença de l'eina més semblant a Twitter. Això va ajudar a moltes nouvingudes a situar-se a la Fedi. I és per això que l'Eugeni de Mastodon va acabar canviant la interfície inicial de Mastodon, que en un inici presentava diverses columnes.

La web de quitter.no ja no és un node, però almenys conserva l'esperit de la contracultura digital. Gràcies, Leo.

Visita Quitter.no: <https://quitter.no/>