Omet navegació

Avisos de contingut

Una altra bona pràctica és vetllar pels avisos de contingut, també anomenats CW, per les seves sigles en anglès, "Content Warning". Si, per exemple, el teu node ho accepta i publiques continguts visuals amb violència explícita o contingut sexual, pensa a posar un avís de contingut o et caurà algun clatellot digital des d'algun altre node. O directament et bloquejaràn, a tu o al domini del teu node. Tingues cura del que publiques i a on.

A Pleroma, just a sota del contingut que volem publicar, apareix una casella on s'especifica «marcar el contingut com a delicat». Però els avisos de contingut no només es fan servir per sexe i violència. Hi ha qui els usa també quan publica imatges de carn per respecte a les veganes i vegetarianes. Hi ha qui el fa servir també quan publica imatges mirant a càmera perquè sap que el contacte visual directe (de l'anglès "eye contact"), pot trasbalsar altres persones.