Omet navegació

Conceptes bàsics

En aquesta secció es detallen conceptes bàsics per diferenciar entre els monopolis corporatius i les comunitats que es possibiliten des de la Fediverse gràcies a tecnologies digitals lliures, protocols i programes que possibiliten la descentralització dels mitjans socials.