Omet navegació

Descentralització vs. Centralització

Grans tecnològiques com les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), a més crear i fer-nos utilitzar programari privatiu, es basen en models arquitectònics centralitzats. Tot el que aboquem en aquests serveis (imatges, converses, etc.), queda a disposició de l'empresa en qüestió que emmagatzema les nostres vides als seus servidors.

Anomenades «el petroli del segle XXI», les nostres dades són millor que el petroli perquè són infinites i més barates d'extraure. I aquestes empreses les usen per lucrar-se i acumular poder: les venen a altres empreses, fan experiments socials, vigilen a la població de forma massiva, manipulen l'opinió pública i la intenció de vot i, en general, alteren la nostra percepció del món i de nosaltres mateixes.

Una característica que tenen en comú els serveis privatius centralitzats és la unilateralitat de la seva governança ja que són serveis controlats per empreses capitalistes, on la presa de decisions no és horitzontal ni transparent. La usuària usa el servei, però les seves dades són propietat de l'empresa, amb el que la usuària acaba sent usada per l'empresa que proporciona el servei. És per això que es parla de capitalisme cognitiu.

Als serveis de mitjans digitals centralitzats hem d'obrir un compte a cada xarxa específica per poder contactar amb les persones que són allà dins perquè les usuàries d'una xarxa privativa no es poden posar en contacte amb les usuàries d'una altra xarxa privativa: des de Twitter no pots seguir gent a Facebook ni a la inversa. Tecnològicament és possible, però aquestes empreses posen més ganes en escombrar cap a casa i guanyar diners que no pas en connectar les persones.

Per connectar les persones tenim la Fedivers, una federació de mitjans socials on les usuàries poden contactar entre elles independentment de la xarxa que facin servir. L'objectiu de la Fedi és connectar les persones a través dels nodes que hi participen, és a dir, els ordinadors que hi instal·len les eines. L'estructura de la Fedi es basa en un model descentralitzat que funciona gràcies a protocols d'interconnexió, quotes o donatius i a la bona voluntat de les seves participants: administradores, moderadores i usuàries.

A la federació tenim molts nodes de cada eina i diverses eines per a cada funció. Un programari fediversal (Peertube-vídeo, Pleroma-microblogging, Pixelfed-imatges, etc.) permet ser instal·lat en un servidor web i donar servei a una o diverses persones. Si algú diu que ha desplegat una instància de PixelFed, vol dir que ha instal·lat el programa PixelFed en un servidor i sota un domini en concret, com pixelfed.org o picto.anartist.org.

Parlem d'un node fediversal quan ens referim a una pàgina web que permet crear un compte, ja sigui per invitació, per petició o perquè els registres estan oberts. Si algú diu que s'ha registrat a un node, vol dir que ha obert un compte en algun mitjà federat.

Tot i que sovint no es fa massa diferència entre els termes instància i node, i s'usen aleatòriament, no són exactament el mateix. La instància seria des del punt de vista de l'administradora que instal·la el programa en un servidor. I el node seria des del punt de vista de la persona que es registra a l'eina fediversal i en fa ús.