Omet navegació

Etiquetes i grups

Hi ha qui recomana l'ús d'etiquetes per facilitar trobar continguts. Però hi ha altra gent que considera que les etiquetes poden convertir-se en una forma d'abús a col·lectius vulnerables.

A GNU social hi ha grups de fa anys i panys, però a Mastodon o Pleroma encara no. Per publicar en un grup, hem d'usar un signe d'exclamació i el nom del grup. Per exemple, «!huerto» és un grup de personetes que tenen un hort o que s'interessen per temes d'horts. I el grup els serveis per compartir informacions que creuen rellevants per aquest tema.