Omet navegació

Glossari

Xarxa social

A la Viquipèdia : https://ca.wikipedia.org/wiki/Xarxa_social

Estructura social composta per individus (o organitzacions) anomenats "nodes" que estan lligats (connectats) per un o més tipus d'interdependència.

Llicència

Estipulacions dels drets d’una obra que determinen què es pot fer o no amb ella. Al món del contingut, tenim llicències com les Creative Commons o la Peer Production License (PPL); al del programari, tenim llicències com la GLP o l’AGPL.

Programari Lliure

Programa informàtic que respecta quatre llibertats considerades fonamentals: usar, estudiar, modificar i compartir el seu codi, i les variacions que se’n facin. La llibertat d’un programa i, per tant, la de les seves usuàries, queda garantida sota llicències lliures.

GAFAM

Acrònim per les corporacions Google, Apple, Facebook, Amazon i Microsoft, màxims exponents del capitalisme cognitiu.

Capitalisme cognitiu

Apropiació i explotació, per part de grans corporacions tecnològiques i governs, del valor generat per les dades de les usuàries del món digital que usen serveis de corporacions tecnològiques com les GAFAM.

Fediverse

Contracció de “FEDeration uniVERSE”. Federació de mitjans socials lliures que connecten entre si gràcies a protocols d’interoperabilitat entre servidors, com ActivityPub.

Protocol

Llenguatge consensuat que permet la intercomunicació de diferents servidors i aplicacions. Els protocols Web són avalats per l'organització W3C (World Wide Web Consortium).

ActivityPub

Protocol de comunicació per a mitjans socials descentralitzats i federats. Té una API que permet la federació de servidor a servidor i és un protocol avalat per la W3C.

API

Acrònim de ‘Application Programming Interface’. Conjunt de regles i especificacions que les aplicacions poden seguir per comunicar-se entre elles.

Servidor

Ordinador que té instal·lats programes que permeten oferir serveis. És desitjable que sempre tingui electricitat per tal de no interrompre els serveis que dóna.

Node o instància

Servidor que té instal·lat un programari (Pleroma, per exemple) sota un domini en concret (com barcelona.social), i que pot donar servei a una o diverses usuàries.

Administradora

Persona que té els coneixements per gestionar serveis digitals (per exemple, un node federat) instal·lant i actualitzant els programes necessaris per fer-lo operatiu.

Trol

Persona o programa que causa molèstia a una o diverses usuàries. De vegades, els trols no són persones, són bots.

Bot

Programa informàtic que pot ser dissenyat per comportar-se com una persona humana. En funció de qui el programi, servirà per a uns propòsits o uns altres.

Usuària remota

Compte fediversal que no pertany a la nostra línia local i que no es mostrarà la nostra línia federada si ningú de la nostra línia local hi interactua.

Linía personal

Publicacions cronològiques que permeten visualitzar el contingut generat pels comptes que hem triat seguir.

Línia local o comunitat

Publicacions cronològiques que permeten visualitzar el contingut generat pels comptes d’un mateix node federat.

Línia federada

Publicacions cronològiques que permeten visualitzar el contingut generat per comptes que no seguim però que interactuen amb comptes del nostre node.