Omet navegació

Sobre la Fedi

FEDIVERSE, contracció de FEDeration unIVERSE, àlies Fedi o Fedivers. Hi ha qui usa l'article femení, la Fedi, de federació; i hi ha qui usa l'article en masculí, el Fedi, d'univers. Les habitants de la Fedi es diuen «fedizens», de Fediverse i Netizens o Citizens (habitants d'Internet o ciutadanes). I l'invent existeix des del 2008. L'aniversari de la Fedi se celebra el 18 de maig perquè va ser el dia en que es va fer la primera publicació.

Si bé es va començar amb eines de «microblogging», avui dia, federen eines que fan altres funcions: vídeo, àudio, imatge, calendari, etc. Respecte als protocols, el més usat durant molts anys va ser OStatus, que era un estàndard web. Al 2008 apareixia un nou programari, Laconica, que poc més tard s'anomenaria StatusNet. I el primer node que s'hi va muntar va ser Identi.ca, que es va fer molt popular i tenia milers de comptes registrats.

Quan al 2013 Identi.ca va decidir migrar a un altre protocol anomenat pump.io, altres persones van prendre el relleu de StatusNet, que poc després es convertiria en GNU social, el programari més popular del moment. Per ajudar a l'adopció de mitjans federats, es va crear la interfície Qvitter, molt més semblant a Twitter que la interfície que tenia GNU social. Avui, Qvitter ja no existeix però viu encara a la interfície d'un altre programari, Pleroma. Abans però de GNU social, també s'havia creat diaspora* i Friendica, altres eines que apostaven la descentralització dels mitjans socials.

Al 2016 es va començar a desenvolupar Mastodon, que en els darrers anys s’ha convertit en el programari de microblogging amb més nodes. Un èxit inqüestionable com a alternativa a Twitter de codi obert. En pocs anys, Mastodon desbancava GNU social que, durant molts anys va ser l’eina federada més coneguda. Un altre cas d’èxit destacable seria Peertube, la primera eina federada per a vídeo. En desenvolupament des del 2015, també s’ha popularitzat molt en els darrers anys.

Al gener del 2018, el World Wide Web Consortium (W3C), va validar el protocol Activity Pub, que va desbancar OStatus com a estàndard web i, des de llavors, han sorgit una pila més de programes federats.