Omet navegació

Tria el teu node

De Fedi, cadascú té la seva, així que és un univers ben eclèctic. En funció del node on et situes i amb qui et relaciones, federaràs amb uns comptes o amb uns altres i, per tant, la teva experiència fediversal pot ser molt bona o un desastre total.

Sovint, a l'arribar a la Fedivers, una xarxa de xarxes, ens sentim una mica perdudes davant de tantes possibilitats: hi ha moltes eines amb funcionalitats diferents, i cadascuna té desenes, centenars o milers de nodes. Volem contactar amb altres usuàries però primer hem d'escollir un node o comunitat de veïnes. O muntar-nos el nostre propi node, és clar.

Hi ha nodes gegants com mastodon.social (amb miles de comptes) i nodes petits com barcelona.social (amb una trentena de comptes). I entre mig, hi ha nodes amb centenars de comptes. Els que es promocionen, normalment són els gegants, que són nodes bandera. Però és molt recomanable trobar, el més aviat millor, un node que s'adeqüi més a les nostres necessitats.

Però, com escollir un node entre tants? Podem triar per eina, idioma, tema o altres afinitats. Si un node té els registres oberts, recorda llegir els acords de convivència del node abans de registrar-t'hi. Si els té tancats, hauràs de demanar una invitació. Aquí alguns nodes de proximitat:

barcelona.social

Un node de Pleroma impulsat per Fedi.cat. És regional i els seus idiomes vehiculars són el català i el castellà.

Acords de convivència: https://barcelona.social/about
Altres nodes de Pleroma: https://the-federation.info/pleroma

mastodont.cat

Un node de Mastodon impulsat per l'Spla i adreçat a un públic catalanoparlant.

Acords de convivència: https://mastodont.cat/about/more
Altres nodes de Mastodon: https://instances.social/list

gnusocial.net

Un dels nodes més antics de la Fedi gentilesa de elbinario.net i on principalment s'interactua en castellà.

Altres nodes de GNU social: https://gnu.io/social/try/

mobilizon.public.cat

Mobilizon no és un programari de micro-blogging, és una eina per facilitar la difusió d'esdeveniments. Permet crear una entrada data, imatge i descripció. I així, les altres fedizens poden seguir el compte des d’altres programaris com Pleroma o Friendica, o apuntar-se a l'esdeveniment.

Altres nodes de Mobilizon: https://joinmobilizon.org/es/

Apunt històric

Com a apunt històric, destacar que GNU social és un dels programari federats més antics, però més longeus són diaspora* i Friendica. Els nodes o instàncies de diaspora* es diuen «pods» i, a diferència de Mastodon, Pleroma o GNU social, -que són eines de «microblogging» com Twitter-, diaspora* seria una eina més semblant a Facebook, però lliure i ètica, sense publicitat i respectuosa amb la privacitat de les seves usuàries.

Pods de diaspora*: https://podupti.me/

Comentar també el nombre de caràcters de les publicacions. Els nodes de Mastodon estan capats a 500 caràcters. No és el cas d'altres eines com Pleroma, on es poden posar 5000 o 10000 caràcters si es vol. És una funcionalitat del node i no ve capat des del programari, com passa a Mastodon. Qui vulgui més espai per escriure a les publicacions de Mastodon, ha de fer un "fork", és a dir, adaptar el programari a les necessitats i gustos. O potser interessa més obrir un compte o node de Write Freely o Plume, que són programaris federats per blogging.

Per una visió més àmplia de la Fedi és interessant consultar Fediverse Party (en anglès): https://fediverse.party/en/portal/servers/