Omet navegació

Verificacions

Si a la Fedi veus segells blaus com a Twitter, de compte verificat, tingues en compte que és una broma. La icona del "verificat" se la pot posar qualsevol perquè és això, una icona més al node. En un ecosistema federat no hi cap autoritat central que tingui la potestat de determinar qui és oficial i qui no.

A Mastodon, però, han implementat una manera d’associar un compte a una pàgina web. Un cop feta la verificació, apareix una marca verda a l’enllaç de la pàgina que es posa al perfil, indicant que és aquell compte qui manega aquella web.